Пещерата на посветените – врата към отвъдното за траките

В сърцето на Сърнена Средна гора, в района на град Брезово и селата Розовец, Бабек, Свежен и Златосел, се е намирал един от религиозните и политически центрове на траките, обитавали тези земи около четири хиляди години преди Христа.

В него е имало гробница /долменът Плочата/, мегалитни съоръжения, които са служили за масова посветителска обредност и наблюдение на небесните тела /Слънчевата врата със слънчевия диск, Пещерата на посветените/, а вероятно и още много други, които все още не са открити и описани. Тази хипотеза, споделена от проф. Валерия Фол, се подкрепя от откритите случайно още през 1851 г. от братя Шкорпил находки и по-късните разкопки на богати аристократични погребения. Това са златен венец, сребърен ритон, два златни царски пръстена, сребърни апликации от украса на конска амуниция.

През последните няколко дни там под ръководството на проф. Валерия Фол се проведе поредната изследователска експедиция и бяха открити още четири нови обекта. Сред тях е и сензационната находка Пещерата на посветените. Те са истински перли в огърлицата от мегалитни и скално изсечени паметници отпреди няколко хилядолетия, коментира проф. Валерия Фол. Както всяка година в експедицията участват и местните краеведи Гънчо Прасков, Радню Шопов и Станка Матева.

Развитието на политически и религиозен център на това място в Сърнена Средна гора е стратегически избор на древните, смята изследователката на живота на древните траки. Стара планина е естествена преграда от север, а Средна гора предлага стратегически височини за наблюдение на юг.

Реките, а и земята са златоносни и този факт е бил известен на древните

Те са използвали залежите от злато и мед както от реките, така и от недрата на земята. Заедно с тях животновъдството, дърводобивът и пчеларството са осигурявали просперитет на района и са определяли формирането на локални политически центрове.

Траките почитали природата като Великата богиня майка. Те правили възлияния в нейна чест със свещените за тях течности – вода, вино, мляко, мед и кръв от жертвено животно. Тези възлияния правели в олтари в скалите – издълбавали в тях по-големи и по-малки ями и улеи, от които течностите да се оттичат. В тези каменни олтари оставяли и дарове – цветя, хляб, месо, сирене, плодове, мед.

Един от тези олтари бе открит в землището на Розовец миналия ден в скалата, която участниците в експедицията нарекоха Лицето. В землището на село Свежен, близо до Яйцето на Змеицата, професор Фол и екипът откриха и други два обекта – Ритуалния кръг, наречен от професорката „Давам, за да дадеш“ и т.нар. Големия жертвеник. Ритуалният кръг е с два олтара – единият за възлияния на течности, а другият за поставяне на дарове. В непосредствена близост с Ритуалния кръг има древен римски път. Според проф. Фол хората, които минавали по този път, оставяли дарове на боговете. Точно под този Ритуален кръг са оцелели останки от мегалитна стена. Тези останки са с размери 4.5 м дължина и почти 3 м височина.

На около 50 м от него се намира познатият от предишни експедиции мегалит Яйцето на Змеицата – голям скален къс е оформен като яйце и поставен върху специално направен улей в наклонени на юг грунтови скали.

За древните от космическото яйце се ражда животът,

затова вероятно те са му посвещавали своите обреди в дните на зимното слънцестоене или на пролетното равноденствие, когато цялата природа се подготвя за раждането на нов живот.

Край Яйцето на Змеицата и Ритуалния кръг е Големият жертвеник. Основната скала в него е с внушителни размери 8 м на 5.40 м и е ориентирана изток-запад. В нея са издълбани три големи овални ями с улеи за оттичане.

Освен олтарни съоръжения обаче, в района на община Брезово се откриват мегалитни паметници, които са имали в древността друго предназначение – те са били използвани за посветителска обредност, като в различни случаи в тези ритуали участвали масово и мъже, и жени – без оглед на тяхното положение, или само от мъже аристократи. Например един от най-интересните обекти е Слънчевата врата. Тя представлява гигантско мегалитно съоръжение в землището на Розовец. Според проф. Валерия Фол там преди хилядолетия се е изпълнявала масова посветителска обредност, в която участвали и мъже, и жени, и обикновени хора, и аристократи.

Безспорно обаче най-сензационният обект в тази безценна колекция от древни паметници е Пещерата на посветените, наречена Корабът. За това гигантско и удивително съоръжение, наподобяващо пещера, може да се предложи хипотеза, която разкрива духовното развитие на древните траки, убедена е проф. Валерия Фол.

Нарекохме обекта Пещерата на посветените, защото имитира пещера, а наименованието Корабът е дадено от местните хора, заради една от скалите, която наподобява мачта на кораб.

Всъщност това не е пещера в истинския смисъл

на това понятие, защото в района не се откриват такива природни образувания, коментира проф. Валерия Фол. Според нея обаче вътре в самото съоръжение са влизали ограничен кръг мъже аристократи, които са изживявали символично отиването в отвъдното, за да получат знание и да се родят символично отново като хора, които вече са просветени. Проф. Валерия Фол смята, че неслучайно входът към тази Пещера на посветените е от запад – посоката, която от дълбока древност се смята за свързана с отвъдния свят – натам залязва Слънцето, за да се роди на следващия ден от изток.

Мегалитите в Сърнена Средна гора предизвикват голям туристически интерес. Затова неотдавна община Брезово предложи на Министерството на туризма мегалитните образувания да бъдат широко рекламирани като туристически обекти на знакови места в България, Европа и света – по летища, жп гари и на известни пощади.