Регионът, който дава по 30 000 EUR, за да се преместиш да живееш в него

Италианският регион Емилия-Романя, чиято столица е Болоня, стартира нова инициатива за млади двойки и семейства, които искат да си купят жилище в една от 121 общини. Предлага между 10 000 и 30 000 EUR на тези, които искат да се преместят там.

Програмата цели да насърчи заселването и възраждането на планинските райони на региона чрез безвъзмездна помощ за закупуване на недвижими имоти за постоянно пребиваване. Приносът е ограничен до закупуване на жилища, съществуващи към датата на одобрение на публичното обявление и разположени в „планинските общини“.

Максималният размер на жилищната помощ в никакъв случай не може да надвишава 30 000 EUR и се равнява на 50% от разходите, направени за закупуване на жилище. Минималната вноска, която може да бъде поискана, е 10 000 EUR. Размерът на вноската се определя от кандидата в момента на кандидатстване. В допълнение, кандидатът се задължава да предостави размера на съфинансирането, необходимо за покриване на общите разходи.

Хора с италианско гражданство или гражданство на друга държава от Европейския съюз или други държави извън ЕС, в съответствие с имиграционното законодателство са тези, които могат да кандидатстват.

Също така могат да кандидатстват и лица с регистрирано място на пребиваване или които желаят да се занимават с изключителна или основна дейност в община Емилия-Романя. Кандидатите трябва да са родени след 01.01.1982 г., както и не трябва да са получавали преди това държавни субсидии за закупуване на жилище.

Previous post Тамара Глоба направи своята прогноза за 2023 г.
Next post Посочиха коя е най-търсената известна личност в Google през 2022 г.