5 фактора определят в кого ще се влюбите

Привлекателността изглежда по-различен начин за всеки. Влюбваме се по различен начин в различни хора, понякога дори не можем да си обясним как се случва това. Вие сте привлечени от партньори, които съвсем не са привлекателни за други, пише Флагман.

Феноменът на влюбването е много сложен и зависи от много фактори. Сред тях психолозите открояват 5 специфични фактора, които оказват най-голямо влияние.

Кои са 5-те фактора, от които зависи в кого ще се влюбите?

1. Културни особености

Средата, в която се оформяме като личности, в която растем като деца, играе съществена роля за определянето на вкуса ни в любовта и връзките. Моделите, които са се формирали в съзнанието ни още като деца и подрастващи, до голяма степен определят към какви партньори ще бъде обърнат погледът ни, от какви партньори ще бъдем привлечени.

2. Биология

В кого ще се влюбим до голяма степен се определя също и от генетичния ни код. Гените, които носим, оказват влияние върху баланса в определени хормони. Те влияят върху темперамента ни, върху излъчването, съответно привличането на партньори. От сложния коктейл от хормони, феромони и личностни особености зависи в кого ще се влюбим и какъв партньор ще привлечем.

3. Социални влияния

Не само семейството, в което сме отраснали, създава и оформя модели на отношения с партньорите ни в живота. Социалната среда оказва не по-малък ефект върху вкуса ни в любовта. Фактор се явяват приятелите, колегите, хората, които ни заобикалят в ежедневието и оставят своята трайна следа в съзнанието и възгледите ни.

4. Семейство

Семейството е сред най-силните фактори, влияещи върху това в кого и как се влюбваме. Още от най-ранна и неосъзната възраст семейните модели, в които израстваме, оставят своя траен отпечатък в съзнанието ни. В повечето случаи през целия си живот ние търсим начини да ги пресъздадем. В други случаи всячески се опитваме да избягаме от тях. И в двата случая те влияят върху това как изграждаме връзките си и в какви партньори се влюбваме, как се държим в партньорските отношения и колко дълбоко приемаме отдадеността.

5. Време

Факторът време е различен за всеки човек, но присъства в определянето на моделите за влюбване. За някои хора е нужно кратко време, за да се влюбят. За други значително по-дълго. И в двата случая времето е там като мерна единица и е фактор за това в кого и как ще се влюбите.